Tentoonstelling 'afgeBEELD vakmanschap'

We blikken terug op een heel geslaagde tentoonstelling 'afgeBEELD vakmanschap' naar aanleiding van de 140ste bedrijfsverjaardag. De 1000 bezoekers mochten cultuur beleven in een verrassend aanbod op onze werkvloer. Een gemeend woord van dank aan wie vorm gaf aan de tentoonstelling op welke manier dan ook en voor ieders bijdrage aan het project See & Smile, dat eindigt op 1 december met de overhandiging van de cheque.